welcome to all of you ...

this site is only an attempt to see my surroundings through e-eye ...

Tuesday, May 8, 2012

The Brave never dies! ...Thursday, September 8, 2011

ഓണാശംസകള്‍

സന്തോഷകരമായ ഓണാശംസകള്‍ നേരുന്നു ...

Friday, August 19, 2011

Corruption - but they don't want to be questioned by anybody! ...

Our politicians- some of them- think that they should not be questioned! ... They- but looks their own pockets only. They did not look into the need of the people. 
      Some of them says that they are the controller of the Indian parliament. Others only watch what these leaders(!) are doing!...
          In this scene there is one man


to ask ( not one ... but millions behind him) them to do something for the people.
    i think he is doing the right thing ...
DON'T YOU?...

Thursday, April 28, 2011

End Endosulfan

Ban Endosulfan to save our country...

Sunday, October 17, 2010

Panchayat Election - October 2010

You can download the panchayat election help file from below:

Election help file

A Question and an Answer!...

The Question...

and the Answer ! ...

Tuesday, June 22, 2010

ഹാ, പുഷ്പമേ! ...


ഹാ, പുഷ്പമേ, അധികതുംഗപദത്തിലെത്ര
ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി കണക്കയേ നീ
ശ്രീ ഭൂവിലസ്ഥിര-അസംശയ-മിന്നു നിന്റെ-
യാഭൂതിയെങ്ങു പുനരെങ്ങു കിടപ്പിതോര്‍ത്താല്‍?
...
...
...

...
...
...
കണ്ണേ, മടങ്ങുക കരിഞ്ഞുമലിഞ്ഞുമാശു
മണ്ണാകുമീ മലരു വിസ്മൃതമാകുമിപ്പോള്‍
എണ്ണീടുകാര്‍ക്കുമിതുതാന്‍ ഗതി! സാദ്ധ്യമെന്തു
കണ്ണീരിനാല്‍? അവനി വാഴ്‌വു കിനാവു കഷ്ടം!


( വീണ പൂവ്‍ - കുമാരനാശാന്‍ )